NEJBLIŽŠÍ AKCE:

Zelený a harmonizační Eko arteterapie workshop  27. – 28. 7. 2024

Pomoc učitelům

Nevím, jestli o tom víte, ale slovo pedagog – učitel, pochází z latinského slova paidagogoss – otrok, který
v rodině pečoval o děti a vodil je do školy. Když jsem se toto dozvěděla při studiu pedagogiky, ovládly mě zvláštní pocity. Studuji na dobrovolného otroka? V dnešní době pozici pedagoga společnost definuje takto:

Učitel, je osoba, která má za úkol profesionální výuku a vzdělávání. Hlavním cílem učitelské profese je předávání znalostí a klíčových dovedností, motivace žáků k učení, snaha o zlepšení a rozvoj prostředí, ve kterém výuka a výchovný proces probíhá, přičemž postupuje podle daného plánu, kurikula či vzdělávacího programu.Pedagog se musí neustále vzdělávat, aby udržoval krok s vývojem společnosti. Ve své práci se zaměřuje na různé věkové skupiny, věnuje se jak plánování, tak organizaci, průběhu a hodnocení výsledků celého procesu. “ (zdroj https://kdojeto.superia.cz/)

Odpusťte mi tady trochu té teorie, stejně jste ji možná přeskočili a vrhněme se k tomuto krásnému, leč náročnému povolání. Předávat, motivovat, zlepšovat, plánovat, organizovat, plnit školní kurikulum, sebevzdělávat se, řešit nenadálé situace, držet krok s moderní dobou i technologiemi je opravdu velký zápřah na duševní odolnost a dlouhodobé zdraví. Když dáváte své děťátko do školky a dále pak do první třídy, zajímá vás především, kdo ho bude učit. Je pedagog (myšleno ženy i muže) hodný, vzdělaný, spravedlivý, férový, tolerantní, empatický, rozhodný, sebevědomý, bude mít mé děťátko rád a hlavně ho něčemu naučí?

Není toho málo viďte, toto povolání – poslání je opravdu náročné. Měli bychom si učitelů více vážit a podporovat jejich práci i zdraví. Jde přece o vzdělávání našich dětí, které tráví ve škole nemálo času a proto jim chceme dopřát to nejlepší. Na tom se asi všichni shodneme.

UČITEL POTŘEBUJE PLNO ENERGIE

Aby mohl být pro své žáky zapálenou pochodní. Potřebuje pro děti vytvořit milou, příjemnou, pozitivní a podporující atmosféru, ale také pro ně být autoritou a držet pevné hranice. To vše vyžaduje vysokou psychickou odolnost a schopnost být připravený kdykoliv řešit nenadálé situace, které se mohou vyskytnout. K tomu je zapotřebí velkého množství energie, kterou musí učitel umět obnovovat a získávat. V rámci této profese je zkrátka prevence duševního zdraví a kvalitní psychohygiena klíčová.

V dnešní post kovidové době se učitelé navíc ještě stále vyrovnávají s následky online výuky a domácí izolace, časté jsou i psychické potíže dětí, což klade další nároky na práci. V takovémto každodenním prostředí může učitel snadno zapomenout na své potřeby a kvalitní odpočinek.

ARTETERAPIE PRO UČITELE A POMÁHAJÍCÍ PROFESE

Velmi účinnou metodou pro podporu duševního zdraví a eliminaci následků stresových situací je ARTETERAPIE, která využívá jako prostředek pro vyjádření vlastních emocí umění. To se nezaměřuje na výsledné dílo, ale na proces tvorby a možnost sebevyjádření. Výsledné obrazy nesou otisk vnitřních prožitků. V kreativním procesu dochází k uvolnění nahromaděného stresu a napětí a vlastní kreativita navozuje pocity uvolnění a pohody. Arteterapie přispívá k prevenci napětí, úzkosti a špatných nálad, které mohou ovlivnit výsledky práce a zhoršit mezilidské vztahy. Prožitkové malování může pomoci dostat se blíže k sobě, ke svým emocím a potřebám.

V Terapii malováním jsme si toho vědomy a nabízíme podporující a relaxační program SPOKOJENÝ A ZDRAVÝ UČITEL, kde společně s učiteli procházíme kreativními a relaxačními procesy. Učíme je využívat výtvarná média, techniky a motivační hry k sebevyjádření a uvolnění. Malujeme, čmáráme, tvoříme, hrajeme si s barvami a rády využíváme i muzikoterapii. Vytváříme pohodový prostor, kde následně sdílíme společné prožitky. Kromě výše zmíněných benefitů získají učitelé i nástroje, které mohou použít ve své výuce, např. na utužení dětského kolektivu, navození dobré nálady nebo uvolnění třídní atmosféry.

Zdraví učitelů ovlivňuje i zdraví všech dětí. Prevence je lepší a levnější než následná léčba. Chcete-li naší nabídku do školy, kterou znáte, neváhejte nás kontaktovat.

© Radka Rybínová

Pomůžeme vám v různých životních situacích nalézat cestu zpátky k sobě a ke své pravé cestě pomocí vlastní tvorby a malování obrázků.