NEJBLIŽŠÍ AKCE:

Páteční prožitkové malování online  28. 6. 2024

Programy pro školy

Program Spokojený a zdravý učitel podporuje duševní zdraví učitelů a ostatních pedagogických pracovníků.

Ekoarteterapie
...dodnes ve mě zůstal silný pocit, o kterém přemýšlím. Byl to také prožitek s ostatními kolegy, což bylo zvláštní a zajímavé. Navedl mě k novému uvědomění si spousty věcí, na které často zapomínám a myslím, že jsem v tom nebyla sama. Těším se na příště, díky.
Evapedagog

Přínosy arteterapie pro učitele

🔴 Pomůže relaxovat a uvolnit stres spojený s náročným pracovním prostředím.

🟠 Umělecký proces umožní vyjádřit pocity a emoce skrze tvorbu, což bývá velmi osvobozující. 

🟡 Vlastní tvorba podporuje kreativitu a inovativní myšlení a může vést k novým způsobům výuky a přistupu k žákům.

🟢 Může pomoci lépe porozumět sobě samým, objevovat své silné stránky a překonávat osobní výzvy. 

🔵 Podpoří komunikaci a empatii vůči kolegům a žákům.

🟣 Posílí týmovou spolupráci mezi pedagogy a podpoří harmonické vztahy na pracovišti.

Obsahem programu je...

Prožitkové malování - projektivní techniky s prvky arteterapie a muzikoterapie, které mají významný pozitivní vliv na účastníky. V kreativních prožitcích dochází k uvolnění mysli i těla,
k sebezkušenostním zážitkům a novým pohledům na pracovní i osobní situace.

V rámci vlastního tvoření i následné reflexe, si účastníci uvědomí své emoce a nenaplněné potřeby, které mohou bránit v životní spokojenostiseberealizaci. S obrazy, které se tvorbou dostanou do vědomé části mysli se nadále pracuje k osobnímu prospěchu. V rámci skupinového tvoření a sdílení navazují kolegové bližší vztahy vedoucí k uvolněné a přátelské atmosféře.   

Kde se můžeme potkat?

Program SPOKOJENÝ A ZDRAVÝ UČITEL probíhá  formou skupinového setkání
buď u vás ve škole nebo u nás v prostorách historické usedlosti Beránka na Praze 6.

Vybrat si můžete

Skupinová setkání 4-12 účastníků:

  • RELAXAČNÍ workshop - 3hodinový program pro relaxaci a uvolnění od pracovních povinností (Praha a okolí).
  • JEDNODENNÍ workshop - 8hodinový program vedoucí k poznání a pochopení vlastních či skupinových situací a vzájemné spolupráce.
  • VÍKENDOVÝ TEAMBUILDING - 14hodinový program k podpoře kreativity a sebepoznání. V rámci dvou dnů dochází v osobním procesu k hlubšímu pochopení situací a nasměrování k potřebné změně.

Každý program vám rády sestavíme na míru dle vašich potřeb. K financování můžete využít dostupné příspěvkové fondy. 

Vaše spokojenost je pro nás velkou motivací:

malováním k relaxu
Chci vám moc poděkovat za zajímavý program. Nejen, že jsem si díky vám užila pohodu, relaxaci a malování. Všechny postřehy mě stále udivují.
Marieasistentka pedagoga
Účastnice používá žehličku na vosky
Příjemné vedení, velice milé lektorky, úžasný zážitek.
Gabriela B.výchovná pracovnice
Zazitky pro muze, zazitky pro ženy
Pozitivní: Dochvilnost, Hodnota, Kvalita, Profesionalita, Rychlost odpovědi. Úžasný workshop - arte i terapie, relaxace i poučení, spousta nových nápadů - prostě radostný čas 🙂
Kateřina M.aktivizační pracovnice