NEJBLIŽŠÍ AKCE:

Náš velmi oblíbený Workshop Živly v nás 15. – 16. 6. 2024

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem našich emailů nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte s ochranou osobních údajů, zásadami a právy,
které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Jsme společnost KAVIEL Consulting s.r.o., IČO 05121779, se sídlem Praha 6, Na Beránce 2/57, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou
C 258662 ve spolupráci s Andrea Trebatická, IČ 69817979, se sídlem Praha 13,
K Hájům 1287/22, 155 00 a provozujeme webovoustránku www.terapiemalovanim.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete kontaktovat Mgr. Radku Rybínovou na tel. čísle +420 602 309 336 nebo Andreau Trebatickou na tel. čísle: +420 791 921 975 na e-mail: [email protected]

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám
a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona
o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

● poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: celé jméno, e-mail, telefonní kontakt, adresa bydliště, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
(např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, objednání služeb, atd)
● vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme,
abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je
nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních
sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně
předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední
objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho
souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat
použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Děkujeme za Vaši návštěvu na našich stránkách, těší nás Váš zájem. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům máme přístup pouze my a osoby na zpracování účetní agendy.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských  operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Smartselling a.s. (SmartEmailing, Mioweb, SimpleShop)

Google Analytics

Účetní firma (na základě dotazu doložíme popis subjektu)

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v EU – v České republice.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte firmu  KAVIEL Consulting s.r.o. zastoupenou Mgr. Radkou Rybínovou nebo Andreu Trebatickou, majitele webu na emailu [email protected]

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my:  Radka Rybínová nebo Andrea Trebatická vám doložím ve lhůtě 15 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplně, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účel zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezuje účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 15 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovené zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové údaje, které nejsou vázané jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení se zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Inspirativní emaily, články či produkty se službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich emailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu. Bude nám to sice líto, ale plně respektujeme vaše právo.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že my a naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích
a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete ZDE >>