NEJBLIŽŠÍ AKCE: 24. – 25. 2. 2024, víkendový workshop BARVY EMOCÍ

Arteterapie

Ukážeme ti, jak propojit ARTETERAPII S UMĚNÍM SPOKOJENĚ ŽÍT. Prožitková arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k rozvoji kreativity, sebepoznání, osobnímu růstu i k řešení životních situací. Tvořivý proces ti přinese nové pohlededy na sebe i tvůj životní příběh a poskytne ti prostor ke změně. Díky tomuto poznání můžeš žít lépe, lehčeji a radostněji

Pomocí tvorby a následné sebereflexe můžeš pracovat na jakémkoliv životním tématu a zmírnit nebo zcela odstranit své potíže. Důležitý je proces tvorby, vlastní prožitek a využití nového úhlu pohledu. 

Během prožitkového malování tvoříš podle svého emocionálního stavu a vnitřního vedení. Při tvorbě nemusíš poslouchat hlas vnitřního kritika, který ti může našeptávat, že to neumíš.
V arteterapii nemaluješ kvůli líbivému výsledku pro oko, ale kvůli obrazům z tvé duše - z tvého nevědomí, ve kterých naleźáš souvislosti s vlastním životem. Tento kreativní proces ti umožní nahlédnout do sebe, ke své osobní pravdě a pomůže ti najít odpovědi na otázky a ukázat možné cesty ke změně. Samotné prožitky mají výrazné terapeutické účinky, díky kterým můžeš žít lehčeji, naplno a s úsměvem.

Proč je důležitá kreativita pro tvoji osobní spokojenost?

Tvorba a kreativita hrají v životě důležitou roli. Tvořivost ti umožní přemýšlet mimo zaběhnuté vzorce a pomůže ti najít nová a inovativní řešení. Poskytne ti prostor pro seberealizaci a snadnější vyjádření tvých myšlenek a emocí. Díky tomu můžeš tvořit svůj životní příběh v lehkém plynutí, pohodě a radosti. V kreativitě prožiješ bohatost a hloubku života, které ti přinesou pocity naplnění, osobní prosperitu a spokojenost. Ztratíš-li kontakt se svou kreativitou, ztratíš kontakt s tím, co je na tobě jedinečné a tedy ztratíš kontakt sám/sama se sebou.

Jak pro sebe nejlépe využiješ náš projekt?

Arteterapie - prožitkové malování ti umožní nahlédnout na místa, která potřebují tvojí pozornost a péči. Ve vlastní tvorbě spatříš minulost, přítomnost a podle toho můžeš tvořit svoji budoucnost. Skrze obrázky se můžeš podívat na životní témata - vztahy, práci, zdraví, životní poslání. Co opravíš na obrázku, budeš umět opravit i ve svém životě.  Malováním podpoříš svoje duševní zdraví, sebelásku, kreativitu a fantazii. Spojíš se se svým vnitřním umělcem a otevřeš se nové energii a inspiraci. To ti pomůže lépe vnímat své vnitřní pocity a emoce a dovolíš jim být osobní navigací. Když jim začneš důvěřovat, začneš se cítit lépe a vše půjde snadněji. Aktivováním této tvůrčí pohonné síly je jednou z nejrychlejších strategií, jak najít štěstí a naplnění.

Patříš k těm co si myslí, že neumí malovat?

Toto přesvědčení zřejmě vzniklo na základě hodnocení a posuzování od druhých lidí. V arteterapii je důležitý proces tvorby a prožitek, nikoliv výsledek. Při společné reflexi se obrázky nehodnotí stylem líbí-nelíbí, ale mluví se o tvých emocích a pocitech při malování. Každý obraz je otiskem tvého nitra a přinese ti cenné informace, díky kterým se lépe poznáš a porozumíš sobě i životním situacím.

Maluj s námi:

Vedené imaginace

V imaginaci tě ve stavu hlubokého uvolnění zavedeme
za vnitřními obrazy.
Poté výtvarně zachytíš všechny pocity, emoce a exprese z prožitku.

Arte koučink online program

V 6 životních tématech se o sobě můžeš dozvědět kdo jsi, jaké jsou tvé silné a slabé stránky, kde se právě nacházíš a kterým směrem by se měly ubírat dále tvoje kroky.

Pečuj o své duševní zdraví!

Duševní zdraví máš jen jedno a jeho odolnost ovlivňuje kvalitu tvého života. Prožitkové malování můžeš využít jako každodenní součást vlastní psychohygieny.
Malováním odstraníš stres a napětí a podpoříš vyplavování endorfinů - hormonů štěstí a dobré nálady. Vlastní tvorbou opustíš okolní chaotický svět a přivedeš svoji pozornost do svého nitra k vlastním snům, touhám a přáním. Tím posilníš svoji vnitřní sílu a odolnost. Kreativní činnost podpoří nejen tvé duševní zdraví, ale i to fyzické. Čím více budeš rozvíjet svoji fantazii, tím lépe budeš umět řešit své problémy i v běžném životě. Přijdou ti nové nápady i nová energie k jejich uskutečnění. Začneš se lépe adaptovat na změny, které život přináší a na vše se budeš dívat z nadhledu a s úsměvem.