NEJBLIŽŠÍ AKCE:

Zelený a harmonizační Eko arteterapie workshop  27. – 28. 7. 2024

Nekonečný svět arteterapie

BALZÁM NA DUŠI I TĚLO

Arteterapie podporuje životní pohodu a působí jako balzám na duši i na tělo. K tomu využívá uměleckého vyjádření v podobě malby, hudby, tance nebo práce s hlínou. Vrací nás do tvořivého období prvních 7 let, kdy jsme svobodně tvořili a objevovali nejen svět, ale i svoji fantazii a svět představ. Přivádí nás k vlastnímu nepopsanému listu, který jsme začali vytvářet a proto je úžasným prostředkem k péči o duši a osobní rozvoj. Všechna její vyjádření mají nekonečný potenciál, který pozitivně ovlivňuje duševní, emoční a fyzické zdraví.

Arteterapie využívá uměleckého vyjádření a tvůrčích procesů ke zlepšení komunikace, sebeuvědomění a sebepoznání. Můžete ji zažít individuálně nebo ve skupině a často je součástí léčebného plánu pro lidi trpící duševními poruchami, traumatem, závislostí nebo jinými zdravotními problémy. Ale její účinky jsou tak blahodárné, že by byla škoda, kdyby se nerozšířila i mezi lidi zdravé, kteří chtějí pečovat o své duševní zdraví, psychohygienu a touží po kreativním sebe rozvoji a poznání sebe sama.

Při samotné tvorbě nebo prožitku zažíváte svoje pocity a dáváte volný průchod fantazii a svobodnému vyjádření. Už jen při tomto procesu dochází ke změnám ve vašem energetickém poli a emočním naladění. Umění se stává jazykem, které vám umožní komunikovat mimo hranice verbálního vyjadřování. Arteterapie má mnoho pozitivních vlivů na různé oblasti života:

EMOČNÍ POHODA

V tvůrčím procesu můžete vyjádřit a zpracovat své emoce bezpečným a smysluplným způsobem. To vám může pomoci snížit úzkost, stres a napětí.

SEBEPOZNÁNÍ

Arteterapie poskytuje prostor vyjádřit se beze strachu z hodnocení nebo kritiky. Tím posiluje vlastní sebehodnocení a zvyšuje sebevědomí.

OSOBNÍ RŮST A LÉČENÍ

V obrázcích můžete spatřit životní témata, která jsou připravena k růstu nebo rozpuštění různých bloků a omezujících přesvědčení. Samotným uvědoměním se otevírá zdroj léčivé energie. Skrze vlastní umělecké vyjádření naleznete vnitřní mír a harmonii a naučíte se lépe zvládat výzvy života.

KDE VŠUDE JE MOŽNÉ VYUŽÍT PRVKY ARTETERAPIE?

Jelikož se jedná o péči o zdraví a blaho duše, lze ji uplatnit všude tam, kde jsou hlavní pracovní náplní mezilidské vztahy – školství, pomáhající profese, rehabilitační zařízení, zdravotnictví, péče o seniory a firemní prostředí.

Každá aktivita může být přizpůsobena individuálním potřebám a cílům. My jako průvodkyně vám připravíme a poskytneme prostor pro vlastní sebevyjádření a zkoumání vzniklých obsahů. Společnou reflexí prožitků a vzniklých artefaktů vás navedeme na změnu úhlu pohledu a pochopení situací. Pouze vy se ale rozhodnete, co s vámi rezonuje a co ne. Cesta ke změně je pouze na vás. Je to vaše svobodná volba, kterou nikdo nehodnotí.

Domácí malování

CHCETE SI ARTE VYZKOUŠET DOMA?

Pokud se cítíte zahlceni vnějším světem, prací či povinnostmi, udělejte si na sebe čas. Stačí opravdu chvilka. Deset až patnáct minut. Pusťte si oblíbenou hudbu nebo tvořte v tichu.

ZAČNĚTE MALOVAT

Tužkou, pastelkami, voskovkami, křídami, použít můžete i vodové barvy nebo tempery.

Malujte cokoli, co vám přijde na mysl a sledujte, jak proces ovlivňuje vaše myšlenky a emoce. Nestarejte se o výsledek, hlavně si to užijte.

CHCETE NĚCO JEDNODUŠŠÍHO?

Kupte si relaxační omalovánky a vůbec se za to nestyďte. Samotné vybarvování vás vrátí do dětských let a pocity svobody ve výběru barev a uvolnění při samotném vybarvování vás uklidní a přinese vnitřní klid. A to rozhodně stojí za to.

NEROZUMÍTE SI S PASTELKAMI?

Pak pro vás bude možná vhodná koláž. Vystřihujte obrázky a slova z časopisů nebo jiných tištěných materiálů a uspořádejte je na velkém papíře. Koláž může představovat vaše sny, cíle nebo jen zrcadlit vaše myšlenky a pocity.

DĚLÁ VÁM DOBŘE POHYB?

Pusťte si oblíbenou hudbu a volně tančete , aniž byste se starali o to, zda je to „správně“ nebo „špatně“. Nechte tělo, ať si samo řekne, co je mu příjemné. Zavřete oči, a nechte se nasytit oblíbenou hudbou a pohybem.

CHCETE NA HUDBU MALOVAT?

I to je skvělá relaxace. Najděte si klidné místo, vezměte si papír většího formátu a tužku a malujte do melodie poslouchané hudby. Dovolte hudbě, aby vás vzala na emocionální cestu a nechte obě ruce malovat obrazy z prožitku.

Dejte si pauzu od hektického světa a zkoumejte svoje vnitřní světy skrze barvy, tvary a čáry. Nemusíte hned všemu rozumět. Důležitý je prožitek, zklidnění mysli a radost z poskytnuté sebe péče.

© Radka Rybínová /Terapie malováním

Pomůžeme vám v různých životních situacích nalézat cestu zpátky k sobě a ke své pravé cestě pomocí vlastní tvorby a malování obrázků.