NEJBLIŽŠÍ AKCE:

Zelený a harmonizační Eko arteterapie workshop  27. – 28. 7. 2024

Barvy života – ovlivňují nás víc, než si myslíme

Obklopují nás na každém kroku a jejich vlivu tak nemůžeme uniknout. Chceš vědět, jak s nimi zacházet a co o tobě mohou prozradit? Kdy mohou pomoci a kdy naopak uškodit? Každá barva v sobě nese určitou formu energie. Signalizuje sílu, jakou na venek působí. Vlastnosti barev nejsou ani dobré, ani špatné. Představují životní témata, se kterými se dnes a denně potkáváme. Ke každé si od útlého dětství vytváříme svůj vlastní vztah.

plechovky vylívající barvy

Nejjednodušší cesta jak proniknout do jejich tajemství, vede do přírody. Ta se může stát bohatou inspirací a pochopením, jak na nás barvy působí a jak nás ovlivňují. Pro jaro je charakteristická svěží zelená, která představuje růst a rozvoj. Pro léto žlutá (slunce) a červená (oheň) – barvy, které představují teplo, radost, sílu a aktivitu. Podzim se ladí do tmavších barev. Převládá hnědá, tmavě zelená, okrová, což se projevuje jako zpomalení, strnulost, uzemnění, ale i úbytek energie. V přírodě vše dozrává, zemité tóny vyjadřují moudrost a stabilitu. Pro zimu je charakteristickou barvou bílá (sníh) – klid, ticho, ale i neposkvrněnost, strach se pohnout a zašpinit.

Každý vnímáme barvy subjektivně, proto nemůžeme tvrdit, že vliv každé barvy je jednotný a shodný pro všechny. Ale jisté účinky byly za dobu lidstva prověřeny. Pokud máme s určitou barvou spojený nepříjemný zážitek, pak ji nebudeme mít rádi, i když nám okolí bude tvrdit, jak je barva krásná. Naopak jiné barvy se budou těšit naší oblibě více, protože s ní máme spojené zážitky příjemné. Třeba pochvalu, že nám určitá barva sluší nebo se s ní zkrátka cítíme dobře.

barevné spektrum

Každá barva rezonuje s určitým duševním stavem a konkrétními vlastnostmi. Lidské tělo vytváří na základě vnitřních pocitů a myšlenek barevné záření. Říká se mu aura. Toto záření není viditelné pouhým okem, ale citlivější lidé ho mohou vnímat svými vnitřními pocity. Barvy aury ovlivňují psychický i fyzický stav člověka. Známé jsou různé barevné terapie, které se využívají při podpoře lidského zdraví. Barvy se používají i k vyjádření energetických polí těla, kterým se říká čakry. Každá má svoji barvu, která podporuje její charakter a vlastnosti.

JAKÁ TAJEMSTVÍ V SOBĚ BARVY SKRÝVAJÍ?

BÍLÁ

Energie bílé barvy poskytuje prostor a svobodu. Přináší pocit klidu, čistoty a prostoru k vyjádření myšlenek. Vybízí ke kreativitě. V bílé se můžeš ztratit, nemáš-li jasný záměr. Zároveň může vyvolat strach z věcí budoucích a úzkost z umazání. Je to barva neutrální a nikdy nevíš, co se za ní skrývá. Udržuje odstup, ale vybízí k férovému a pravdivému jednání. Bílá umí prosvětlit tmavá místa i situace.

ŽLUTÁ

Žlutá je barvou slunce a vyvolává radost, harmonii a pohodu. Vybízí k novým aktivitám a životnímu optimismu – můžeme nechat vše zalité sluncem. Pokud máme kolem sebe žluté moc, nemusí to být zrovna příjemné. I v létě se ukrýváme před silným sluníčkem. Žlutá podporuje originalitu a životní sílu. Vede nás na duchovní cestě až k osvícení. Podporuje myšlení a nové nápady, ulehčuje proces učení. Pokud je neoblíbená, může to znamenat nechuť, stagnaci a neochotu učit se nové věci a vidět svět v lepším světle.

ORANŽOVÁ

S oranžovou barvou se v přírodě setkáme při východu a západu slunce. Je to barva tvořivá, veselá, často se jí připisuje období předškolního věku, kde převládá čirá radost, objevování okolního světa, zvědavost, navazování kontaktů, spolupráce a hra. Pokud není oblíbená, možná si až příliš těsně nasazujeme masku dospělého vážného a zdrženlivého člověka. Máme problémy se uvolnit a hrát si. Tím, že nejme sami sebou, přicházíme o svoji originalitu a až příliš se řídíme názory druhých lidí.

RŮŽOVÁ

Růžová barva je jako nezralá červená. Barva poupátka, něčeho velmi křehkého. Projevuje se určitou nezralostí, což vyžaduje více péče, lásky a ochrany. Značí určitou závislost, ale i laskavost a potřebu lásky. Pokud nepatří mezi naše oblíbené barvy, cítíme se sami od sebe odpojeni a neposkytujeme si potřebnou péči.

ČERVENÁ

Tato barva nám nabízí svou službu a záleží na tom, jak ji využijeme. Představuje životní teplo a zralost (vzpomeňme na zralé jahody, jablka i rajská jablíčka). Červená umí probudit vnitřní sílu, ale je potřeba s ní zacházet uvážlivě a opatrně. Dovede být velmi destruktivní. Tím, že nám v těle koluje červená krev, jsme na této barvě závislí. Pomáhá nám v tělesném pohybu, ale i v pohybu duchovním. Dává našim myšlenkám formu ve hmotě. Vyjadřuje lásku a touhu (lidské srdce, které pumpuje krev), ale i boj (zranění). Kdo má potřebu dokazovat svoji převahu, ukazuje okolí svoji slabost. Pokud nejsme dobře ukotveni v životě, může v nás červená barva vyvolávat pocity strachu nebo odporu. Červená podpoří naše kroky k akci, ale rozhodně si při ní neodpočineme. Pokud ji nemáme v oblibě, můžeme mít na určité úrovni strach ze života.

FIALOVÁ

Fialová barva vzniká smíšením červené a modré. Akce versus klid, chlad versus teplo. Všude, kde se tyto dvě síly setkávají, vzniká něco mystického. Proto se považuje za barvu duchovní, tajemnou, ale i mateřskou a ochranitelskou. Otevírá bránu k vyššímu poznání. Absence této barvy v životě představuje odmítání duchovní cesty a víry v přesah života do jiných dimenzí. Pokud je v životě fialové moc, nemusíme se umět prosadit v realitě a lítáme s hlavou v oblacích.

ZELENÁ

Zelená je nejrozšířenější barvou v přírodě. Během roku se její odstíny a sytost proměňují. Je to barva růstu a rozvoje. Je o hledání rovnováhy. Přináší nám možnost regenerace a odpočinku. Je symbolem financí a hojnosti. Pomáhá při rozhodování a přináší klid do duše. V přírodě se cítíme dobře. Dává nám pocit ochrany, bezpečí a podpory. Má výrazné léčivé účinky. Pokud ji nemáme rádi, neumíme žít v rovnováze. Například mnoho dáváme a málo bereme. Zaměřujeme se na nedostatek a neradujeme se z toho, co máme.

MODRÁ

Modrá otevírá prostor pro fantazii a svobodné snění stejně jako obloha. Zadíváme-li se do modrého nebe, opouštíme zajeté stereotypy a přesvědčení. Modrá přináší klid, vyrovnanost a vnitřní harmonii, jako když se díváme na hladinu klidné vody. Této barvě můžeme důvěřovat. Proto se používá pro uniformy v dopravě a ve veřejných institucích. Symbolizuje komunikaci, protože z myšlenek se stávají slova a pomocí slov se propojujeme s druhými lidmi. Modrá barva je tichá a rozvážná a poskytuje prostor pro vnitřní hlas. Váže se k ní intuice. Světlé odstíny nás lákají na cestu, ty tmavé už vybízejí k prvnímu kroku. Kdo nemá rád modrou, nepřijímá svůj vnitřní svět a má jen málo snů a fantazie.

.

HNĚDÁ

Hnědá barva je barvou půdy a zeminy. Její síla na nás působí zemitě, stabilně a důvěrně. Poskytuje prostor relaxaci a místo pro odpočinek. Pokud jsem obklopeni dřevem a přírodními materiály, cítíme se příjemně. Přináší vnitřní sílu a má výrazný sociální aspekt. Vzbuzuje důvěru a jistotu. Proto je oblíbená u starších lidí. Nemá nic společného s pokrokem a moderními trendy, kterých se starší lidé obávají. Nemá ráda změny a naopak vyznává tradiční hodnoty a názory.

ŠEDÁ

Kombinace bílé a černé přináší neutralitu. Situace není ani dobrá, ani špatná. Nedere se do popředí a naopak nechává zvýraznit ostatní barvy, kterým dodává hloubku. Hodí se pro kombinaci s jakoukoliv jinou barvou a s každou je v harmonii. Poskytuje zdrženlivost, nekonfliktovost a toleranci. Pokud preferujeme šedou, málokdo se v nás vyzná. Život nám může připadat fádní, šedivý a nepestrý.

ČERNÁ

Velmi často v nás černá vzbuzuje strach, tíseň a omezení. To je dáno kulturními zvyky, kdy černou považujeme za barvu smuteční. Odmítání černé je proto vyjádřením strachu ze smrti, což může vypovídat o duchovní nevyspělosti. Černá je barvou tmy, která vše pohlcuje. Nepustí nás pod povrch a skrývá své nitro a emoce. Tvoří hranici mezi vnitřním a vnějším světem. Z tohoto důvodu nám poskytuje ochranu. Pokud je někdo oblečený v černé, zdá se nám uzavřený a nepřístupný.

barvy

Jak jsem již zmínila na začátku článku, k barvám si tvoříme celoživotní vztah. Dáváme-li některým barvám přednost, zvládli jsme jejich kvalitu integrovat do svého života a umíme je dobře využít pro naši radost a spokojenost. Pokud některé barvy odmítáme, přiznáváme, že v určitém životním směru stále tápeme a učíme se. To vše nám otevírá prostor pro sebepoznání a vlastní rozvoj a růst. A to je na barvách krásné.

© Radka Rybínová|Terapie malováním

Pomůžeme vám v různých životních situacích nalézat cestu zpátky k sobě a ke své pravé cestě pomocí vlastní tvorby a malování obrázků.