NEJBLIŽŠÍ AKCE:

Páteční prožitkové malování online  28. 6. 2024

"I v tobě je ještě někdo, koho neznáš."

Dostupná psychoterapie

Cenově dostupná individuální terapie pod supervizí – odborným dohledem.
Jsem v psychoterapeutickém výcviku 4. rokem a nabízím tuto službu jako součást vlastní praxe. Zabývám se integrativní psychoterapii (vycházejícím z tradičních psychoterapeutických směrů a sjednocuji a využívám přístupy, metody a teorie zohledňující individualitu každého klienta). A poskytuji i krizovou intervenci v naléhavých případech.

Pokud cítíš v některé oblasti svého života nespokojenost, jsi v obtížné životní situaci nebo vnímáš potřebu změny, pak může být individuální poradenství a terapie pro tebe cestou. 

Co můžeme společně řešit ?

dlouhodobé pocity nenaplněnosti, osamělosti, úzkosti, strachu,…
hledání sebe sama, svojí hodnoty, identity, smysl existence, …
vyrovnání se s životními změnami či ztrátami
psychosomatické obtíže
dlouhodobé problémy a nespokojenost ve vztahu
 více jistoty v životních rolích
nespokojenost v zaměstnání aj.

neshody ve vztazích

sebepoznání
pochopení různých životních situací
podporu osobnostního rozvoje aj.

psychoterapie - cesta k růstu

Jak sezení u mě vypadá?

Terapeutický proces je vždy zaměřený na tebe/vás a odvíjí se od témat, která si do terapie přinášíš/přinášíte. Řešení témat je v tvých/vašich rukách a já tě/vás tímto procesem jemně provedu. Jsem tvojí/vaší oporou, naslouchámptám se. Nabízím bezpečný a důvěrný prostor pro zkoumání tvých/vašich myšlenek, pocitů, tělesných prožitků, vztahů a vzorců chování bez hodnocení a soudů. Vnímám tě/vás jako člověka, který je schopný a má potenciál svá témata řešit. 

Terapie je proces, kdy výsledky se mohou dostavit až po několika sezeních. K trvalé změně dochází postupně, po malých krocích. Proto je vhodné si naplánovat čas na alespoň 10 sezení v pradidelných intervalech 1, max. 2 týdny.

Sezení jsou 60 minutová a mohou probíhat jak online, tak na mém pracovišti na Praze 3.  

artekoučka, naturopatka a lektorka jógy Andrea Trebatická

Objednej / objednejte se

791 921 975

[email protected]

Praha 3 nebo online.

Sezení 60 minut
600 Kč