Nejbližší akce:  

16.6.2023, 18-20h

Páteční prožitkové malování

 

Tajemství arteterapie

Zajímáš-li se o osobní rozvoj, řešíš-li obtížné situace nebo se chceš jen dobře cítit, využij pro sebe mocnou sílu A R T E T E R A P I E.

Všichni máme mnoho vrstev svojí osobnosti a teprve pod nimi je ukrytá naše přirozená podstata – naše pravé já. Místo, kde neexistují žádná omezení, hranice ani naučené nebo převzaté programy a přesvědčení. Tam někde uvnitř máme esenci duše, která přesně zná naši životní cestu.

Jednou z možností, jak se můžeme dostat přes všechny ty vrstvy dovnitř je arteterapie – prožitkové malování. Malováním vlastních obrázků můžeme postupně odkrývat jednotlivé vrstvy a objevovat všechny zdroje, ale i překážky své vnitřní síly.

Akční smejvák
Psychogygiena je možná i v létě terapiemalovanim.cz

Jak ti A R T E T E R A P I E pomůže?

Při tvorbě a malování obrázků dáš skrze barvy na papír všechny své vnitřní pocity, emoce, rozpoložení, prožitky a zkušenosti. Mysl necháš stranou a vnoříš se do kreativního procesu. Propojíš duši a tělo a necháš obrazy intuitivně plynout přes ruce ven. Už jen jejich následné spatření a pochopení příběhů bude mít na tebe léčivé účinky. Vše, co se ti zobrazí můžeš přijmout a začlenit do svého života nebo z něho navždy nechat odejít.

PRÁVĚ V TOM SPOČÍVÁ KOUZLO A TAJEMSTVÍ A R T E T E R A P I E

Pouhý náhled a pochopení situací ti pomůže zorientovat se ve svém vnitřním světě. Nic víc nemusíš dělat. Velkým přínosem je skupina (skupinu zažiješ na našich workshopech), protože získáš cenné pohledy ostatních účastníků. Díky tomu budeš schopná/schopen rozpoznat skutečnosti, které tě mají někam posunout nebo tě naopak brzdí a neladí s tvými sny. Poznání a uvědomění jsou léčivou silou, která v tobě opět začne proudit.

Arteterapie je velice vhodnou a podpůrnou metodou pro každodenní relaxaci, úklid v duši a prevenci civilizačních duševních chorob. Představ si malé dítě. Kreslí a čmárá každý den. Každý den se zbavuje nasbíraného napětí a nelibých emocí, jen aby mohlo znovu zažívat radost v přítomném okamžiku.

Taky si o sobě myslíš, že zrovna ty neumíš M A L O V A T ?

S tímto mylným přesvědčením žije po světě mnoho lidí. Pravděpodobně je všichni nasbírali během dospívání na základě reakcí rodičů, učitelů, vychovatelů nebo kamarádů na svoje výtvory. Nebo se sami porovnávali s někým jiným. My zastáváme názor, že malovat umí každý, kdo malovat chce.

Dle našich zkušeností se dá leccos vyčíst i z těch největších čmáranic. V každém výtvarném projevu se zobrazí přesně to, co je potřeba vynést na světlo a následně pochopit.

A R T E T E R A P I E je cesta a hra zároveň. Vše co nakreslíš nebo namaluješ je součástí tvého života. Vše vychází z tebe a je to jedno velké dobrodružství, při kterém hledáš své poklady, odstraňuješ překážky, bojuješ se svými démony či nahlížíš za zatáčku své životní cesty. A vždy se ti odkryje jen to, na co jsi aktuálně připraven/a.

Tak neváhej a přijď malovat svůj život na náš KREATIVNÍ VÍKENDOVÝ WORKSHOP dle aktuální nabídky.

Pomůžeme vám v různých životních situacích nalézat cestu zpátky k sobě a ke své pravé cestě pomocí vlastní tvorby a malování obrázků.