Nejbližší workshop: 10.-11.12.2022

JÁ A MOJE RODINA 

 

Tajemství arteterapie

Zajímáš-li se o osobní rozvoj, řešíš-li životní trable nebo se cítíš nepohodlně, využij pro sebe mocnou sílu A R T E T E R A P I E.

Ty sám/sama jsi jako cibule. Máš mnoho vrstev svojí osobnosti a teprve pod nimi je ukrytá tvoje přirozená podstata – tvé pravé já. Místo, kde neexistují žádná omezení, žádné hranice ani naučené nebo převzaté programy a přesvědčení. Tam někde uvnitř máš esenci svojí duše, která přesně zná tvoji životní cestu.

Jednou z možností, jak se můžeš dostat přes všechny ty cibulové slupky dovnitř sám/sama sebe je arteterapie – prožitkové malování. Malováním vlastních obrázků můžeš postupně odkrývat jednotlivé slupky a objevovat tak všechny možné zdroje a překážky své vnitřní síly.

Jak ti A R T E T E R A P I E pomůže?

Při tvorbě a malování obrázků dáš skrze barvy na papír všechny své vnitřní pocity, emoce, rozpoložení, prožitky a zkušenosti. Mysl necháš stranou a vnoříš se do kreativního procesu. Propojíš duši a tělo a necháš obrazy intuitivně plynout přes ruce ven. Už jen jejich následné spatření a pochopení příběhů bude mít na tebe léčivou sílu. Vše, co se ti zobrazí můžeš přijmout a začlenit do svého života nebo navždy z něho nechat odejít.

PRÁVĚ V TOM SPOČÍVÁ KOUZLO A TAJEMSTVÍ A R T E T E R A P I E

Pouhý náhled a pochopení situací ti pomůže zorientovat se ve svém vnitřním světě. Nic víc nemusíš dělat. Velkým přínosem je skupina (skupinu zažiješ na našich workshopech), protože získáš cenné pohledy ostatních účastníků. Díky tomu budeš schopná/schopen rozpoznat skutečnosti, které tě mají někam posunout nebo tě naopak brzdí a neladí s tvými sny. Poznání a uvědomění jsou léčivou silou, která v tobě opět začne proudit.

Arteterapie je velice vhodnou a podpůrnou metodou pro každodenní relaxaci, úklid v duši a prevenci civilizačních duševních chorob. Představ si malé dítě. Kreslí a čmárá každý den. Každý den se zbavuje nasbíraného napětí a nelibých emocí, jen aby mohlo znovu zažívat radost v přítomném okamžiku.

Taky si o sobě myslíš, že zrovna ty neumíš M A L O V A T ?

S tímto bolavým přesvědčením žije po světě mnoho lidí. Tato přesvědčení jsi pravděpodobně nasbíral/a během dospívání pod tlakem názorů ostatních (rodičů, učitelů, vychovatelů, kamarádů) na svoje výtvory nebo vlastním srovnávání se s někým jiným. My jsme toho názoru, že kdo opravdu chce, ten malovat může.

Dle našich zkušeností se dá leccos vyčíst i z těch největších čmáranic. V každém výtvarném projevu se zobrazí přesně to, co je potřeba vynést na světlo a následně pochopit.

A R T E T E R A P I E je cesta a hra zároveň. Vše co nakreslíš nebo namaluješ je součástí tvého života. Vše vychází z tebe a je to jedno velké dobrodružství, při kterém hledáš své poklady, odstraňuješ překážky, bojuješ se svými démony či nahlížíš za zatáčku své životní cesty. A vždy se ti odkryje jen to, na co jsi aktuálně připraven/a.

Tak neváhej a pojď si to vyzkoušet na našem KREATIVNÍM VÍKENDOVÉM WORKSHOPU dle aktuální nabídky.