Příběh ukrytý v srdci

Připustíme-li nesmrtelnost vlastní duše, máme v sobě všichni moudrost starou několik miliard let. Proto je dobré ji poznat a začít využívat sílu, kterou si duše i těla pamatují. Během dlouhé doby jsme se zcela odpojili sami od sebe a od své vlastní důvěry. Proto tolik propaguji cestu do sebe, do svého nitra, třeba pomocí prožitkového malování.

Cest, jak začít odhalovat své nitro je ale mnoho. Každému vyhovuje něco jiného, každý potřebuje projít jinými zážitky a jinou zkušeností. A když jste připraveni, učitel se vždy najde. Pro mě se právě otevřela cesta hlubinné imaginace s A.S. Gallegosem a jeho metodou osobního totemu. A dnes bych se s vámi chtěla podělit a svůj nejsilnější, nejbolestnější a zároveň nejkrásnější zážitek.

Ještě před tím, než vám ho začnu vyprávět, chci připomenu souvislost s mojí citlivostí pro jakékoliv loučení v životě, kdy bývám hodně naměkko a psala jsem o tom v článku Co byste měli vědět o výhodách televizní terapie.

Příběh ukrytý v srdci

     Stalo se to hned v první imaginaci, kdy jsme měli objevit zvíře svého srdce. Šla jsem hluboko do svého nitra, zaměřila pozornost do svého středu a čekala, co se stane. Které zvíře ke mně přijde. Srdce mi divoce tlouklo, protože to byla moje první cesta a já měla prostě strach. Jako bych v tu chvíli tušila, že to, co bude následovat, bude hodně silné a hluboko uložené.

Najednou se přede mnou objevila kobra. Majestátní had se vztyčenou hlavou, který se mi díval přímo do očí. Lekla jsem se, kdo by se nelekl a svůj strach jsem považovala za oprávněný. Přesto jsem její pohled opětovala a uviděla její hlubokou moudrost a laskavost, která z ní vyzařovala. Řekla mi, že je moje ochránkyně a že se jí nemusím bát.

Dala jsem jí tedy svoji důvěru a poznala, že ji mám následovat. Zavedla mě do jeskyně, kde byla tři malá, opuštěná vlčata. Kobra chtěla, abych se o ně postarala. Nevěděla jsem a netušila jak.  Vzala jsem je do náručí a chvíli se s nimi mazlila. Byla přítulná a bylo mi s nimi hezky. V tom ale cesta imaginace pomalu končila a my se měli vrátit do reálného světa. Opatrně jsem je položila zpátky do jeskyně a vrátila se do přítomného okamžiku.

Abych dodržela slovo, které jsem dala kobře, přihlásila jsem se, že jsem prožila příběh, který není ukončený a  bylo mi umožněno se do jeskyně vrátit a cestu dokončit. Věděla jsem, že tam ty vlčata nemohu nechat. Hluboko ve svém nitru jsem pak objevila a znovu prožila příběh, že vlčata mohli býti symbolem mých dětí, o které jsem přišla při silné bouři a neměla jsem možnost se s nimi rozloučit. Měla jsem pocit, že jsem je neochránila a nebyla s nimi, když mě potřebovali, ale vlčata mi řekla, že to byla jejich volba a že to tak potřebovali prožít. Kobra mi nabídla, že si je nyní mohu vzít do svého srdce a nechat si je tam, kde budou už navždy se mnou.

     Vzala jsem je tedy do náručí a do svého srdce a pocítila obrovskou úlevu. Vlčata zaplnila prázdné místo a já vím, že se jim už nemůže nic stát a budou stále se mnou. Našla jsem něco, co jsem jen matně tušila, že jsem kdysi ztratila.

Po tomto příběhu jsem našla plno souvislostí se svým vlastním životem. Může to být můj příběh nebo příběh převzatý z mého rodu, který si z generace na generaci předáváme. Touto cestou se krásně energeticky vyčistil a přinesl mi v určité rovině do života klid a úlevu, že je již vše v pořádku.

V dalších imaginacích jsem potkala ještě plno dalších zvířat a všechna ta setkání mě nesmírně obohatila. Některá byla dojemná, některá trochu těžkopádná, jiná humorná. Třeba jsem se učila znovu létat, protože jsem to zapomněla. Každopádně mám pocit, že jsem objevila a pootevřela svoji další cestu.

 A co se stalo s kobrou?

     Tu jsem potkala ještě jednou, ale už jsem se jí nebála. Byla jen jako tichá pozorovatelka jiných setkání. Vím, že je mojí ochránkyní a věřím, že když ji budu potřebovat, zase se objeví. A nebo se už neobjeví. Svůj úkol splnila a já jsem jí neskonale vděčná.

Pomůžeme vám v různých životních situacích nalézat cestu zpátky k sobě a ke své pravé cestě pomocí vlastní tvorby a malování obrázků.