EFT - techniky emoční svobody

 

EFT je univerzální léčebná metoda, jak ji nazývá pan G.Craig - emocionální akupunktura, kde se místo jehel používají prsty.  

Na začátku metody EFT stojí příběh renomovaného psychologa Dr. Callahana, který ošetřoval pacientku s fobickým strachem z vody. Po roce neúspěchu v léčbě propojil klasickou psychologii s čínskou medicínou - akupresurou a fobie byla pryč. Metodu dále propracoval a do dnešní podoby upravil americký inženýr Gary Craig. 

 

 

Ověřené studie dokazují, že většina našich chybných přesvědčení a negativních emocí mají příčinu v přerušení toku energie v tělesných meridiánech. Na dráze dojde ke zkratu a objeví se psychické a fyzické nepohodlí, které ovlivní náš celkový zdravotní stav. Při terapii, kdy mechanicky jemným poklepáváním působíme na začátky a konce energetických drah, dochází ke zprůchodnění toku energie, zneutralizování negativních reakcí v organizmu a vymizení emočních bolestí. Všechny vzpomínky a prožitky zůstanou stejné, jen se změní jejich emoční náboj.

Techniky emoční svobody EFT se můžete snadno naučit v mém ebooku ZDARMA: Zdraví a pohoda ve vaší mysli.